Anti Henrietta O Chicago (W. R. Evans)
This song was learnt by the band for the Chicago Celtic Festival in September 2007.


Mae gennyf Anti sydd  yn byw yr ochor draw i'r dwr
Anti Henrietta O Chicago
A phan ddaw atom i roi tro 'rwy'n ofni'i gweld bid siwr
Anti Henrietta O Chicago

Dyw Henrietta  bith yn dweud "Shw Mae?" neu "Hylo"
Anti Henrietta O Chicago
Ond dyry glamp o gusan i'r holl deulu yn eu tro
Anti Henrietta O Chicago

CYTGAN
 Hen fenyw ffein ydyw hon cofiwch chi
 Hen fenyw garedig a llawn o hwyl a sbort a spri
 Ond pan ddaw atom i roi tro 'rwy'n treio cadw draw
 Anti Henrietta O Chicago

Peth cas yw derbyn cusan pan foch chi yng ghannol crowd
Anti Henrietta O Chicago
Ond dyna arfer Anti ac fe'i gwna yn eithaf prowd
Anti Henrietta O Chicago

Ni waeth pa beth a wisgaf i ai rhacs ai cordiroi
Anti Henrietta O Chicago
Fe ddyry Anti gusan mawr gan ddwedyd "Lovely Boy!"
Anti Henrietta O Chicago

CYTGAN

A pan af hi i ddal y tren i'r stesion yn y trap
Anti Henrietta O Chicago
O flaen y guard a'r swancs i gyd, mae'n rhoddi gusan slap
Anti Henrietta O Chicago

CYTGAN
The Dragons in Chicago
Click here for the lyric with an English translation
Click here for the lyric with an English translation
Translation