Naill Ar Ol Llall   (Trad. arr. Here Be Dragons)

Fe hwyliwyd llestar egwan
We sailed in an empty vessel
Nid wyf yn enwi hon
That didn't have a name on it
Fe aeth y ddinas Bangor
We went from the city of Bangor
Ei thaith oedd dros y don
On our voyage across the waves

CYTGAN
CHORUS
  So happy we are all my boys
  Happy we are all
  Rwy'n disgwyl caf eich gweled chi
 
We are looking forward to seeing you
  Ar lannau Cymru 'n ol
 Back on the shores of Wales

Roedd arni un ar bymtheg
There were sixteen
O Gymry oll i gyd
Of Wales's finest
Yn hwylio o afon Menai
Sailing from the Manai Straights
I deithio'r Newydd Fyd
Traveling to the New World

CYTGAN

Y gwynt a ddaith i chwythu
The wind began to blow
Yn ffafriol ar ein rhan
Favourable for our fate
Gadawsio Ynys Seiriol
Passed Puffin Island
A'r peilat aeth i'r lan
And the pilot went to the shore

CYTGAN

Aeth heibio pen Caergybi
Went past Holyhead
I lawr i'r culfor cas
Down to the hated channel
Diflannodd bryniau Cymru
The hills of Wales disappeared
A thir Iwerddon las
And the green land of Ireland

CTGAN

Cawn bwdin reis dy' Sadwrn
Had rice pudding on Saturday
Nes byddwn bron yn dall
Until we'll be almost blind
Syrthio i lawr y fforcias
Tumbling down the fork
Naill ar ol llall
One after another

CYTGAN

(c) 2000 Katt Pie Records
Featured on albums:-
Celtic Bonding