Tri Peint O Gwrw (M.Brooks)
Another drowning my sorrows song. My Welsh lyrics are nearly always simpler
than my English ones. This song can help you learn how to count in Welsh and
remember the words for yesterday, today, tonight, tomorrow.


Ddoe wi wedi cael cariad
Heddiw wi wedi cael ffrau
Heno bydda i'n cael cwrw
Yfory yn nursio fy 'nghalon frau

CYTGAN
      Un dau tri peint o gwrw
      A bydda i'n anhgofio fy stori
      Un dau tri peint o gwrw
      A bydda i'n iawn fel yfory

Ddoe ron i'n chwerthin
Heddiw ron i'n crio
Heno bydda i'n slotian
Yfory bydda i'n brifo

CYTGAN

    Wi'n cofio y dudd ar lan y lli
    Wi'n cofio dy air di i mi
    Wi'n cofio popeth gyda thi
    Wi'n cofio ni
    Ond bydda i'n anghofio y dydd ger y lli
    Bydda i'n anghofio ti a fi
    Bydda i'n anghofio dy wneb di
    Bydda i'n anghofio di

Ddoe hapus
Heddiw trist
Heno'n meddw
Yfory'n anhysbys

CYGAN

(c) 2007 Katt Pie Records
Click for album information
Featured on the album
Bright New Tomorrow
Translation
English Translation
English Translation